Algemene Voorwaarden Spring Dental

Spring houdt zich aan de afspraken, zowel in kleurbepaling, levertijd als in kwaliteit.
Uitgebreidere afspraken rondom ons beleid en onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
kunt u terugvinden in onze Algemene Voorwaarden.