Vergoedingen zorgverzekeraar

Wat wordt er vergoed door uw zorgverzekeraar?

De vergoedingen variëren per verzekering. In de polis van uw ziektekostenverzekering staat op welke vergoedingen u recht heeft. Voor vragen over de exacte vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw tandarts of zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen wat wel of niet vergoed wordt.

Hieronder ziet u de meest voorkomende vergoedingen. Let op! Controleer altijd uw polisvoorwaarden!

Wordt een gebitsprothese door de verzekering vergoed?

In sommige gevallen heeft u bij het laten maken of repareren van een gebitsprothese recht op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering.

Vergoeding voor een volledig boven- en/of ondergebit

75% vergoeding vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico).
25% eigen bijdrage. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, dan zal daar nog een deel uit vergoed worden.

Vergoeding voor een partiële frameprothese en partiële plaatprothese

Een partiële frameprothese wordt vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Vergoeding voor een implantaatprothese (klikgebit)

Een klikgebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico). U moet alleen wel een wettelijke eigen bijdrage voldoen. Deze wordt aan het begin van het jaar (wettelijk) vastgesteld. Kijk daarom goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na.

Reparaties

Reparaties van volledige gebitsprotheses worden over het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico).
Reparaties van een partiële frameprothese of partiële plaatprothese worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Opvullingen of 'rebasing'

Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico).